Barn - Orosanmälan

LÄS MER

Här kan du som privatperson anmäla misstankar om att barn far illa, en orosanmälan, till Socialtjänsten. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar Socialtjänsten.