Skolskjuts, kommunal skola

LÄS MER

Blankett lämnas till vald skola.

Mer information hittar du här:
https://www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolskjuts.html