Gödsel - Dispens för spridning av gödsel

LÄS MER

Efter sommarens torka finns det möjlighet att få dispens för gödselspridning.

För mer information klicka här.

Kontakt:
kommun@kalmar.se