Uppsägning av Odlingslott

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du skicka in en uppsägning av odlingslott.

Detta avtal gäller under perioden 1 januari till 31 december. Uppsägningen ska ske före 31 oktober. Avtalstiden förlängs annars automatiskt med 1 år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Uppsägningen ska ske skriftligen alternativt via e-tjänst. Betalad arrendeavgift för säsongen kommer inte att betalas tillbaka i samband med uppsägning. Vid uppsägning ska platsen lämnas tom och städad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa