Tillfällig övernattning

LÄS MER

Här kan du i ett webbformulär anmäla övernattning i skolor och föreningslokaler.
Observera att anmälan måste vara inskickad minst två dagar innan övernattningstillfället.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
www.kalmar.se/overnattning