Medborgarförslag

LÄS MER

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag. Förslaget ska gälla frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Varje medborgarförslag får bara behandla en fråga.

Kontakt:
Kontaktcenter
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/medborgarforslag.html