Bygglov - skyltar och ljusanordningar

LÄS MER

Här kan du som verksamhetsutövare ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/skyltar-och-andra-ljusanordningar.html