Bygg - planbesked

LÄS MER

Här kan du som har önskemål om att kommunen ska göra en ny, ändra i en befintlig eller upphäva en detaljplan ansöka om eller begära planbesked.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/begara-planbesked.html