Boka tid med seniorlots

LÄS MER

I Kalmar finns en seniorlots som jobbar med fixaruppdrag av enklare slag (ej hantverksmässigt arbete, personlig hygien samt städuppdrag), fallförebyggande arbete, stöd vid enklare digital hantering, uppsökande verksamhet samt lotsuppdrag.

Seniorlotsens tjänster kräver inget biståndsbeslut. Du som har fyllt 65 år och bor i Kalmar kommun kan få kostnadsfri hjälp med enklare tjänster. Syftet är att minska riskerna för fallskador i det egna hemmet. Om uppdragen blir många kommer du som inte har hemtjänst att prioriteras.

För mer information klicka på länken nedan:

https://kalmar.se/omsorg-och-stod/hjalp-i-hemmet/seniorlots.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa