Hälsoskydd - Anmälan av solarier

LÄS MER

Om du planerar att starta verksamhet där solarier eller en artificiell solanläggning upplåts till allmänheten ska du anmäla det till oss senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, men det är vi på kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Mer information
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/halsoskydd/hygienlokaler.html

Kontakt:
kommun@kalmar.se