Hälsoskydd - Hygienlokaler

LÄS MER

Du som driver en hygienlokal behöver se till att din verksamhet fungerar på ett bra sätt, för att dina kunder inte ska riskera att bli sjuka av besöket. Det kan gälla hygienrutiner, städning, ventilation och avfallshantering.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
http://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/halsoskydd/hygienlokaler.html