Servering alkohol - slutet sällskap

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för servering för ett slutet sällskap.

Mottagare:
Socialförvaltningen

Mer information: