Servering alkohol - Finansieringsplan

LÄS MER

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet kommer, att du haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen överförts till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag, såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa ska lämnas in som bilagor.

Kontakt:
kommun@kalmar.se